Edadetuak eta Zahartzea

Gure apustua

Caritas Bizkaiak adineko pertsonen bizi-kalitatea eta baldintzak hobetzea babestea du xede, bereziki zaurgarrienak eta babes gutxien dituzten haiena, beren autonomia indartuz eta beren ohiko ingurunean geratzea ahalbidetuz. Halaber, kolektibo horren egoeraren eta dituzten premien inguruan sentsibilizatzeko ahalegina egiten da.

Adinarekin lot daitezkeen zailtasunak babesik eza eta bakardadeko egoeretan bizitzean areagotu egiten direla jakinik, gure ekimen guztiak bereziki sare eskasagoa duten haiei laguntzen eta harreman esanguratsuak ahalbidetzen saiatzen dira. Gainera, proiektuak aurretiaz dauden beste proiektu batzuen osagarri izateko moduan planteatzen dira, eta pertsonei beren gizarte eskubideak erabiltzen laguntzeko ahalegina eginez. Lanketa hori guztiori ezinezkoa izango litzateke pertsona boluntario bakoitzaren eginahala eta dedikaziorik gabe, eta gainera, modu eskuzabal eta doakoan lan eginez, zentzu berezia eransten diote garatutako lan guztiari.

Adin nagusiak laguntzen ditugu…

  • Adineko pertsonek bizi diren ingurune komunitarioko beste pertsona batzuekin harremanak izateko aukera izan dezaten.
  • Ematen diren harremanek kalitatearekin eta asebetetzearekin lotutako ezaugarriak izan ditzaten.
  • Adineko pertsonak bere ingurune komunitarioarekin harreman zuzenean jarrai dezan (kalera irtenez, jardueretan parte hartuz, baliabideetan sartuz, etab.).
  • Egoitza batean sartzen den adineko pertsona batek bere auzo edo udalerriko beste pertsona batzuekin harreman manten dezan.

Ingurune komunitarioan lortzen duguna da…

  • Adineko pertsonen egoerarekin kezkatuta dauden pertsonek talde antolatu bat izatea beren babesa emateko bertara jotzeko aukera izanik.
  • Herritar talde ezberdinek adineko pertsonen babes eta zaintzan duten zereginaren kontzientzia baitaratzea.
  • Adin nagusiko herritarrek zeregin aktiboa hartzea beren belaunaldi bereko pertsonen zaintzan eta proiektuak zahartze aktiborako espazio bat eskaintzea.
  • Pertsona boluntarioek modu antolatuan eta baterako irizpideekin lan egitea, kalitatezko akonpainamendu bat emateko modu gisa.
  • Akonpainamendua instituzio publikoek egiten dituzten esku-hartzeen osagarri izatea.
  • Gizarteak, oro har, adineko pertsonek afektiboki dituzten premien gaineko kontzientzia hartzea.

Esku-hartze ildoak

Akonpainamendua eta dinamizazioa

Bilatzen dena da zailtasun sozial edota familiakoak dituzten adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da. Xedea beren autonomia pertsonala sustatzea, beren etxean eta ingurunean mantentzea, bere harremanak akuilatzea, komunitateko baliabideetarako sarbidea erraztea eta mendeko adin nagusikoak zaintzen dituzten familiei laguntza ematea da.

Adineko pertsonek ez dituzte soilik oinarrizko elementuetan oinarritzen diren premiak izaten (elikadura, higienea, janztea, loa……), aitzitik funtsezkoak diren eta estimuarekin, afektuarekin, aintzat hartuak sentitzearekin, identifikazioarekin edota bizitzaren zentzuarekin lotutako beste zenbait izaten dituzte. Akonpainamendu-proiektuarekin premia emozional mota horri erantzun nahi zaio modu horretan, paira dezaketen bakardade sentimendua arintzeko.

Konprobatu dugunez,akonpainamenduak on egiten die adineko pertsonei, baina baita boluntarioei ere, horiek asebetetzea eta “ematen dutena baino gehiago jasotzea” aipatu ohi dute. Gainera, proiektuak adinean aurrerago doazen boluntarioei modu aktiboan parte hartzeko aukera eskaintzen die beste pertsona batzuen aldeko lan bat garatuz. Era berean, familiek babesa sentitzen dute beren adineko pertsonek bestelako babes sozial batzuk dituztenean eta pertsona boluntarioak doan eskaintzen duen harremanaren balio berezia aitortzen dute.

Gainera,, bakardadea arintzean haren ondorio negatiboak saihestu egiten dira eta baliabide sozial eta osasun arlokoak erabiltzea ekiditen da. Eta isolamendua prebenitzeak arazoei larriagotu baino lehenago aurre egiteko aukera ematen du.

Laguntza pertsona zaintzaileei

Ildo honetatik arnasaldiak eskaintzen zaizkie pertsona zaintzaileei pertsona boluntarioen eta kontratatutako pertsonen lan konbinatuari esker. Lan hori mendeko pertsonen eta beren familien premia ezberdinei hobeto erantzungo dien osoko zaintza baterako bi irudi horien ekarpen paregabe eta beharrezkoa azpimarratzeko aukera ematen ari da.

 Gizakiok elkarrekiko mendekotasuna dugu; bizitza posible da zaindu egiten dugulako eta zaindu egiten gaituztelako. Mendeko pertsona bat zaintzeak harekin harremana beste modu batean garatzeko aukera ematen digu, jasotako babesa eskertzeko, zaurgarritasunaren inguruan ikasteko, eta abar, baina, aldi berean, zaila izan daiteke, esfortzua eskatzen du, hainbat gauza ukatzea dakar, emozio negatiboak sorraraz ditzake gugan … Zaintzen duten haiek babestea beren eta, horri esker, haren zaintza behar duten pertsonen, bizi-kalitatea hobetzeari begirako ekarpena egiteko modu bat da.

 

 

Etxebizitza berregokitu eta eraberritzea

Ildo horren bidez oztopo arkitektonikoak (adibidez, bainuontzia) baztertzeko aukera ematen duten lan txikiak egitea eta segurtasun eta erosotasuneko baldintzak hobetzea babesten da, baliabide ekonomiko urriak dituzten pertsonen etxeetan.

Zaurgarritasun egoeran dauden adineko pertsonentzako Eguneko Zentroa

Bizitza-ibilbide konplexua duten eta zaurgarritasun larrian diren adineko pertsonak artatzen dituen Zentroa, adineko pertsonentzako ohiko baliabideetan beren premietarako erantzunak aurkitzen ez dituztenak. Oro har, beren ahaideekin kontaktu urria duten pertsonak dira, edo pentsio, aterpetxe edo berezko pisuetan (bakarrik biziz) ostatu hartuta daudenak, adikzio motaren bat dutenak, buruko nahasmendu edo gaixotasuna dutenak, beren gaitasunekin konfiantza gutxi dutenak, etab.

 

 

Zaintzaren balioa pandemia garaian

Caritas Bizkaiak Adineko Pertsonen Eskubideen aldeko Estatuko Mahaiaren Manifestuko aldarrikapenekin bat egiten du. Caritasen Estatuko Konfederazioak ere bat egin du aipatu Manifestuarekin. Bertan herritar-talde honek betetzeko zereginaren inguruan eta arreta eta zaintzaren eredua zer-nolakoa izan beharko litzatekeen hausnartzen da.

Testuinguru honetan, Caritas Bizkaiatik pandemia adin gehien dutenek osatzen duten kolektiboan izaten ari den eragin negatiboekin kezkatuta gaudela adierazi nahi dugu. Alde batetik, kolektiboaren ikuskera homogeneo bat ikusten dugu, pentsarazten duena adinak antzeko ezaugarri eta portaerak dakartzala pertsona guztientzat, dauden egoera, jarrera eta zahartzeko modu oso ugariaz jabetzea zailtzen diguna. Bigarrenik, zaindu eta babesteko gure nahimenetik abiatuz, zenbaitetan adin gehien dutenentzat ona zer den eta zer ez erabakitzen dugu, haiek erabakitzeko aukera eman gabe eta, horrenbestez, beren autonomia mugatuz. Azkenik, osasun fisikoa zaintzeko kezkaren eta Coronavirusaren aurreko beldurraren eraginez, zenbaitetan, pertsonen osasun psikologiko eta emozionala okertzea dakarten neurriak hartzen ditugu.

Une zail hauetan, Caritas Bizkaiak bere proiektu ezberdinetan akonpainamenduari eta presentziazko babesari berriro heltzea erabaki du, adineko pertsonek eta boluntarioek segurtasuna sentitzeko eta parte hartu nahi duten ala ez libreki erabakitzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz. Horri akonpainatzeari ez uzteko eta hala erabakitzen dutenei beste bitarteko batzuen bidez akonpainatzen jarraitzeko konpromisoa batu behar zaio; horretarako, telefonoa da gure aliatu nagusia.

ADINEKO PERTSONEN ESKUBIDEEN ALDEKO MANIFESTUA DESKARGATU