Pribatutasun politika

 

Zer da pribatutasun-politika?
Datu pertsonalen tratamendua nola egiten den deskribatzen duen dokumentu bat da, eta BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASek biltzen ditu bere web orrian, bai eta zertarako erabiltzen dituen ere.

Zerikusia al du Giza Duintasunerako Eskubidearekin?
Pribatutasunaren errespetua pertsona bakoitzaren duintasunerako eskubideari dagokio.

Frantzisko aita santuak Laudato entziklikan animatzen gaitu Bai: mundu honetako pertsona bakoitzari eskatzen diot ez ahazteko inork kentzeko eskubidea duen duintasun hori.

Duintasuna giza izaera arrazional eta askearen ezaugarria da, eta hori aitortzeak datu pertsonalen babes egokia eskatzen du.

BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS Eliza Katolikoaren erakundeak, beraz, pertsona bakoitzak bere intimitatea babesteko duen eskubidea aitortzen du (1983ko Zuzenbide Kanonikoaren Kodearen 220. kanona). Eskubide naturala da, Giza Eskubideen parte ere bada, eta guztiok errespetatu behar dugu.

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS da webgune honen bidez ematen dituzun datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, bai eta ELIZBARRUTIKO CARITASekin duzun harremanaren esparruan zuzenean lortutakoena ere.

IFK:

R4800309I

Helbidea:

ERRIBERA KALEA 8 – 48005 BILBAO

Telefonoa:

+34 944 020 099

Posta elektronikoa:

protecciondatos@caritasbi.org

 

Datuen babeserako ordezkaria (DBO)

protecciondatos@caritasbi.org

 Zeintzuk dira datu pertsonalen babesari buruzko funtsezko arau juridikoak BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASen eremuan?

 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa (DBEO).
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
  • Espainiako Eliza Katolikoaren Datuak Babesteari buruzko Espainiako Konferentziaren Dekretu Orokorra, 2018ko maiatzaren 22koa (DG).

 

Zein helbururekin eta legitimazio-oinarrirekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

 • Informazio orokorreko eskaerei erantzutea. Legitimazio-oinarria: interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a) art.).

  • Bazkideen, boluntarioen eta harpidedunen inskripzio-eskaerak kudeatzea. Legitimazio-oinarria: interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a) art.).

  • Langileak hautatzeko prozesuetan parte hartzeko eskaerak kudeatzea. Legitimazio-oinarria: interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a) art.).

  • Dohaintzak kudeatzea. Legitimazio-oinarria: interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a) art.).

  • Salaketa-kanala kudeatzea. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa egotea (DBEOren 6.1 f) artikulua).

 

 • BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASek eta bertako langileak, boluntarioak, emaileak, harpidedunak eta ondasun edo zerbitzuen hornitzaileak lotzearen ondoriozko kontratu-betebeharrak betetzea. Legitimazioaren legezko oinarria: kontratua gauzatzea (DBEO, 6.1b artikulua).

  • Harreman profesionala ezartzea pertsona juridikoen ordezkari komertzialekin eta/edo legalekin, edo, hala badagokio, enpresaburu indibidualekin edo profesional liberalekin. Legitimazioaren legezko oinarria: interes legitimoa egotea. (DBEOren 6.1f artikulua).

  • Zerga-arloko, kontabilitateko eta administrazioko lege-betebeharrak betetzea, datu pertsonalak babesteko betebeharrak betetzea, kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzea, eta, oro har, ordenamendu juridikoan araututako beste betebehar batzuk betetzea. Legitimazioaren legezko oinarria: legezko betebeharra betetzea (DBEO, 6.1 c) art.).

 

 • Edozein bitartekoren bidez (komunikazio elektronikoak barne) informazio ez-komertziala bidaltzea, BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS ek jarduera-eremuan egindako lankidetza-proiektuei eta gizarte-ekintzei buruz. Legezko oinarria: interesdunaren baimena (DBEO, 6.1 a) art.

  • Sustapen-komunikazioak bidaltzea, edozein bitartekoren bidez – Elektronikoa barne –, baldin eta: a) interesdunak berariazko baimena ematen badu (legitimazioaren legezko oinarria: berariazko adostasuna, DBEOren 6.1.a) b) artikuluaren arabera) bidalketa horren hartzailea BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASi lotuta badago bazkide, boluntario, emaile edo harpidedun gisa, edo aldez aurretik parte hartu badu gure legezko jarduera, RPD kanpaina eta G6.1 oinarri-ekimenetan.

 

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak gure kanpo-zerbitzu osagarrien emaileek eskuratu ahal izango dituzte, beren eginkizuna betetzeko beharrezkoa den neurrian.

Kanpoko zerbitzu osagarrien emaile horiek gure jarraibideen arabera tratatuko dituzte zure datuak, datu pertsonalen babesari buruzko araudiaren arabera.

Bestalde, zure datuak hirugarrenei bakarrik lagako zaizkie, hala nola administrazio publikoetako organo eta organismoei, legez bidezkoa denean.

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

 •  Harremanetarako formularioaren bidez lortutako datu pertsonalak informazio-eskaerari erantzuteko behar den denboran baino ez dira gordeko.
 • Bazkideen eta emaileen datu pertsonalak hamar urtez gordeko dira, Espainiako legeriak ezartzen duen bezala.
 • Boluntarioen datu pertsonalak izaera hori mantentzen duten bitartean gordeko dira, eta baja hartzen badute, bajaren ondorengo hamar urteetan.
 • BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASren webgunearen bidez erositako liburu eta argitalpenen harpidedun eta erosleen datu pertsonalak sei urtez gordeko dira.
 • BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASen web orriko newsletters harpidedunen datu pertsonalak gorde egingo dira aurka egiteko edo ezabatzeko eskubidea baliatzen ez duten bitartean.
 • Langileak hautatzeko prozesuetan izena emateko formularioaren bidez lortutako datu pertsonalak prozesu horiek irekita dauden bitartean gordeko dira, prozesua amaitu eta gehienez ere urtebeteko epean.
 • Hautagaitza espontaneoaren bidez jasotako CVak gehienez urtebeteko epean ezabatuko dira, jasotzen direnetik zenbatzen hasita, salbu eta lan-espediente batean sartzen badira.

 

 • BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASen web orriko salaketa-kanalaren bidez lortutako datu pertsonalak kanal horretako sisteman gordeko dira gehienez ere hiru hilabeteko epean, eta epe horren ondoren datuak ezabatu edo anonimizatu egingo dira; nolanahi ere, ikerketa egiten bada, datuak kontrol- eta betetze-funtzioak esleituta dituztenen informazio-sisteman tratatu ahal izango dira.

 

Zein segurtasun-neurri aplikatuko zaizkie zure datu pertsonalei?

Emandako datu pertsonalak tratatzeko, horiek galtzea, behar ez bezala erabiltzea, aldatzea eta baimenik gabe eskuratzea saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartuko dira, teknologiaren egoera, datuen izaera, arriskuen azterketa eta, hala badagokio, inpaktuaren ebaluazioa kontuan hartuta.

Datu pertsonaletarako sarbidea duten kanpoko zerbitzuak kontratatuz gero, tratamenduaren arduradunak neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatzen dituela zaintzen dugu, antzemandako arriskuetarako segurtasun-maila egokia bermatzeko.

 

Zeintzuk dira zure eskubideak?

 •  BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS-ek zugandik dituen zure datu pertsonaletara sartzea (atzipen-eskubidea)
 • Datu pertsonalak aldatzea (zuzentzeko eskubidea).
 • Zure datu pertsonalak ezabatu, besteak beste, zure datuak beharrezkoak ez direnean (ezabatzeko eskubidea).
 • Caritasek zure datu pertsonalen erabilera mugatzeko eskatzea; kasu horretan, erreklamazioak egiteko baino ez ditugu gordeko (mugatzeko eskubidea).
 • Ohar ezazu zure datu pertsonalak zure baimenean adierazi dizugunaz bestelako helburuetarako edo kontratu-harremanaz bestelako helburuetarako erabil ditzagula. Profilak egitearen eta erabaki automatizatuen aurka ere egin dezakezu (aurka egiteko eskubidea).
 • Edo zure datu pertsonalak fitxategi informatiko batean lortzea, zuk erabiltzeko edo hirugarren bati emateko (eramangarritasun-eskubidea).

Nola erabil ditzakezu zure eskubideak datu pertsonalei dagokienez?

Emandako baimenak baliogabetzeko eta aurreko galderan adierazitako eskubideak baliatzeko, idatzizko eskaera egin dezakezu protecciondatos@caritasbi.org helbide elektronikora idatzita.

Interesdunak uste badu eskubide horiei ez zaiela indarreko legeriaren arabera erantzun, eskubideak babesteko erreklamazioa aurkeztu ahal izango dio Datuak Babesteko Espainiako Bulegoari.

 

Nola jarri harremanetan BILBOKO ELIZABARRUTIKO CARITASeko datuen babeserako ordezkariarekin (dpo/dpd)?

Datuak Babesteko gure ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, aurreko atalean adierazitako BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAsek posta-helbidera idatziz, edo, bestela, mezu elektroniko bat bidaliz honako kontu honetara: protecciondatos@caritasbi.org

Eskatutako datuak nahitaezkoak edo aukerakoak izatea

Formulario bakoitzeko nahitaezko datuak izartxo bidez identifikatuta daude (*). Informazio hori emateari uko egiteak erabiltzailearekin komunikatzea eragotziko du, eta, hala badagokio, eskatutako informazioa, kudeaketa eta/edo prestazioa ematea eragotziko du.

_________________________

 

Dohaintzetan zure datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago:

Indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera, webgune honetan dohaintza-formularioa bete eta bidalita lortutako datu pertsonalak BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS (IFZ: R4800309I) tratamenduaren arduradun gisa tratatuko ditu, bazkide gisa inskribatzeko eta zure dohaintza kudeatzeko, legezko oinarria baimena izanik ( 6.1a) DBEO). Datu pertsonalak babesteko zure eskubideak erabili ahal izango dituzu protecciondatos@caritasbi.org helbidera eskabide bat bidaliz.

Era berean, zure datuak hirugarrenei lagako zaizkie soilik legez hala dagokionean, hala nola Zerga Agentziaren kasuan, egindako dohaintzetatik desgrabatzeko aukera izan dezazun. Tratamenduaren arduradunaren jarraibideei eta indarrean dagoen araudiari behar bezala egiaztatutako eta lotutako kanpoko zerbitzu osagarrien emaileek bakarrik eskuratu ahal izango dituzte. Datuak Babesteko Ordezkaria (DPO): protecciondatos@caritasbi.org