Sustapen sozial eta pertsonala

Gure apustua

Gizarteratze nahiz inklusio pertsonal maila hobetzea taldekako proiektuen bidez:  ikastaroak, tailerrak, prestakuntza-saioak, ikaskuntza kolektiboak. Horien bidez parte hartzen duten pertsonek aurrera egiten dute beren buruaren garapenari, norberaren zaintzari, komunikazioari, kidetasun zentzuari, harreman izaki izateari eta parte hartzen jakiteari dagokienez bizi diren sistema sozial eta komunitarioan txertatu ahal izateko.

Esku-hartze ildoak

Harremanarekin lotutako ildoa

Konpetentzia teknikoren bati buruzko ezagutzak ematen dituzten tailerrak garatzen dira, parte hartzen duten pertsonentzako harremanak eraikitzeko espazio bat ematera bideratzen direnak. Praktika ez ezik, tailerrean beren buruarenganako ikuskera hobetzen joateko, bere harreman izakia eraikitzeko eta lotura balio modura deskubritzeko lekua aurkitzen dute.

Ildo sozial eta lanekoa

Parte hartzen duten pertsonei hasierako kontaktua ezartzea ahalbidetzen dien prestakuntza ekintzak garatzen dira espezialitate profesionalen bidez, gizarteratu eta laneratzeko prozesuetan jarraitzera hauspotuz.

Tailer mota ezberdinak eskaintzen dira, etorkizuneko lan okupazioarekin lotuta izan dezaketen hasierako interesaren arabera hautatzen direnak. Hautaketa horretan gakoak dira edukien ikaskuntza erosoa eta erraz baitaratzekoa izatea, enplegagarritasunaren hobekuntzan aurrera egitea ahalbidetzen duten beste baliabide/bitarteko batzuetara jotzeko akuilu gisa baliagarri.

Hizkuntzaren ildoa

Komunikazioarekin eta hizkuntzaren ikaskuntzarekin lotutako premiak ebazteko lantegiak garatzen dira. Hizkuntzaren eduki linguistikoak eta soziokulturalak jasotzen dira, metodologia praktikoekin burutzekoak. Hizkuntza egunerokotasunean erabiltzeko praktikatzen da eta, horri esker, parte hartzen duten pertsonak ahoz eta idatziz aritzen dira gertuen dituzten beren ingurunetan.