Noticia20/11/2022

Caritas Bizkaia eta haurren eskubideak

Txikienak, ahulenak, zaintzen dituen gizarte baten aldeko apustua egin du betidanik Caritasek. Haurrak, gure gizartearen etorkizuna ez ezik, pertsona guztientzako gizarte bidezkoagoa lortu nahi badugu zaindu eta babestu beharreko oraina ere badira.

Munduko leku guztietan haurren eskubideak errespetatzeko borroka, gure eguneroko lanean konstantea izateaz gain, premia larria da belaunaldi batetik bestera desberdintasun-egoerak mantentzen dituen pobreziaren belaunaldi-transmisioaren zirkulua hausteko.

Osasun krisiaren ondorioz, egoera sozial larrienean dauden adin txikikoak infantzien zati bat eta haur izateko denbora kendu egin zaizkie. Horregatik, Caritasetik apustu egiten da haur bakar batek ere oinarrizko eskubideak (elikadura, osasuna edo hezkuntza) babestera ez ezik, maila afektiboetan ere atzera egin ez dezan, hala nola ilusioa, aisia, maitasuna edo laguntasuna, segurtasuna eta hurbiltasuna ematen baitute.

Horregatik, hain egun seinalatuan, eskubide hauek nabarmendu nahi ditugu:

  • Haurren aisialdi eta astialdi osasuntsua izateko eskubidea, garapen afektibo, fisiko, intelektual eta sozialerako pizgarria eta oreka eta autoerrealizaziorako faktorea.
  • Parte hartzeko eta entzunak izateko eskubidea, funtsezkoa baita haurrengan, duten adina dutela, beren bizitzako benetako protagonistak izan daitezen.
  • Kalitateko hezkuntza inklusiborako eskubidea: hori ez izatea desberdintasunen eta txirotasunen oinarria da. Hezkuntza-desberdintasuna geldiarazteko erantzunak premiazkoak dira, haurren arteko aukera-desberdintasunaren abiapuntua.
  • Haur eta nerabe guztiek familiak maite dituela sentitzeko eskubidea. Familia SEGURTASUN eta MAITASUN iturri da, eta funtsezkoa da pobreziaren belaunaldien arteko transmisioan.
  • Caritasetik, haurrak, nerabeak eta haien familiak babesten ditugu, zoriontsu izateko, elkartzeko eta osotara sentitzeko, gizabanakoaren, familiaren eta komunitatearen ikuspegitik ongizatea izateko eskubidea.

 

Aurten, Caritas Bizkaitik azken eskubide hori azpimarratu nahi izan dugu. Zoriontsu izateko eskubidea. Horregatik, egun hauetan, haurtzaroko proiektuetan “zorionaren edamea” izeneko jarduera egiten ari gara.

Proiektuko haur bakoitzak paper batean idatzi behar ditu zoriontsu egiten duten gauzak, bai proiektuaren barruan bai kanpoan. Gauza errazak, keinuak eta jarrerak izan daitezke, pertsona bakoitza hobeto sentiarazten dutenak. Gauza horietako bakoitza proiektuan poto batean sartuko dugu, eta horrela, zoriontasunaren gailurra osatuko dugu.

Haurrei entzuteko modu bat da, zoriontasuna eskubidetzat hartzeko modu bat, balioa emateko modu bat, eta, orobat, guztioi besteen ongizatearen erantzule egiteko modu bat.

Gaur bezain egun garrantzitsua da haurren babesaren arloan lege mailan gertatzen ari diren aurrerapenak aipatzea. Gure herrialdean 2021ean onartu zen Haurrak Babesteko Legeak eta aurkeztu berri den Haur eta Nerabeentzako Indarkeriaren aurkako Euskal Estrategiak aurrerapauso handia egin dute, eta puntu batzuk nabarmendu dituzte:

  • Haurren entzunak izateko eta dagokien gai guztietan parte hartzeko eskubidea indartzen du.
  • Adingabearen interes gorena zentroan kokatzen du, eta kasu jakin bakoitzerako zehaztea garrantzitsua dela adierazten du.
  • Haurrak indarkeriaren aurrean babestea da beste hobekuntza garrantzitsu bat. Indarkeria zer den definitzen du, eta babes-neurri zehatzak arautzen ditu.
  • Prebentzioaren eta tratu onaren kontzeptua esku-hartzeko estrategia gisa hartzen du. Indarkeria-egoerei aurrea hartuz

Urrats garrantzitsua da haurrak babesteko, baina oraindik asko dugu egiteko. Haurtzaroa etorkizuna ez ezik, zaindu eta babestu beharreko orainaldi ukigarria ere bada.