Caritas Bizkaiaren Finantzazioa

Eginahal eta elkartasunean inbertsioa egiten dugu

Finantzazio pribatu eta publikoari esker garatzen dugu gure ekintza, ekarpen horiek balio handieneko zifra bilakatuz, garapen, justizia eta itxaropenarekin lotutako haietan.

Guztira 2023 urtean zehar 14.822.827 euro jaso ditugu hauen bidez:

Ekarpen pribatuak

64% 9,5 milioi euro

Pertsona bazkide eta dohaintza-emaileen babesaren, komunitate kristauaren diru-bilketen, erakunde pribatuen eta herentzia eta legatuen bidez.

Ekarpen publikoak

36% 5,3 milioi euro

Europako, Estatuko, Erkidegoko, Foru eta Tokiko administrazioen ekarpenekin osatua.

Gure finantzazio-iturriak

Ezagutu xehetasunez nola finantzatzen garen ekarpen pribatu eta publikoen eskutik.

EKARPEN PRIBATUAK

Pertsona bazkide eta dohaintza-emaileak %36

Erakunde pribatuak %10

Berezko beste diru-laguntza batzuk %8

Diru-bilketak %3

Jaraunspen eta legatuak %7

EKARPEN PUBLIKOAK

Tokiko Administrazioa %5

Foru Administrazioa %20

Erkidegoko Administrazioa %11

 

 

EKARPEN PRIBATUAK

Pertsona bazkide eta dohaintza-emaileak % 26

Erakunde pribatuak % 9

Berezko beste diru-laguntza batzuk % 13

Diru-bilketak % 3

Jaraunspen eta legatuak % 12

EKARPEN PUBLIKOAK

Tokiko Administrazioa % 5

Foru Administrazioa % 18

Erkidegoko Administrazioa % 15

 

EKARPEN PRIBATUAK

Pertsona bazkide eta dohaintza-emaileak % 27

Erakunde pribatuak % 6

Berezko beste diru-laguntza batzuk % 8

Diru-bilketak % 4

Jaraunspen eta legatuak % 5

EKARPEN PUBLIKOAK

Tokiko Administrazioa % 10

Foru Administrazioa % 32

Erkidegoko Administrazioa % 58

 
 

 Ekarpen pribatuak

Caritas Bizkaiarekin konpromisoa hartzen duten eta haren lana aldizkako edo uneko kolaborazio ekonomiko batekin babesten duten pertsonak.

Caritas Bizkaiarekin dohaintza ekonomikoen eta haren jardunarekin lotutako beste proposamen batzuekin kolaboratzen dute. Horien artean daude enpresak, fundazio pribatuak, etab.

Caritas Bizkaiaren ekintza babesten duen komunitate kristauaren kolaborazio ekonomikoa urtean zeharreko lau kanpaina nagusiren bidez bildua.

Testamentuan egindako dohaintzak, Caritas Bizkaiaren ekintza babesten dutenak 

Beste diru-sarrera batzuk, besteak beste kontzeptu hauetan, pertsona parte-hartzaileen laguntzen itzulketen ondoriozko diru-sarrerak, etekin finantzarioak eta beste hainbat.

Ekarpen publikoak

Tokiko administrazioetatik iritsitako funtsak eta laguntzak

Bizkaiko Foru Aldunditik iritsitako funtsak eta laguntzak.

Erkidegoko administrazioetatik iritsitako funtsak eta laguntzak

Administrazio Nagusitik iritsitako funtsak eta laguntzak.

Europar Batasunetik iritsitako funtsak eta laguntzak, erkidegoko finantzazio modura agertzen direnak, izan ere, Eusko Jaurlaritzak banatzen ditu funts horiek.

Nola banatzen dugu finantzazio hori?

Ezagutu xehetasunez nola banatu ditugun 2023an zehar jasotako ekarpen guztiak

  

Gizarte
esku-hartzea

10,3 milioi euro

 

Enplegua eta Ekonomia
solidarioa 

1,9 milioi euro

 

Kooperazioa eta
migrazioak

681 mila euro

 

Komunitate animazioa 

687 mila euro

 

Sentsibilizazioa, analisia eta garapena 

583 mila euro

Nola banatzen dugu finantzazio hori?

Ezagutu xehetasunez nola banatu ditugun 2023an zehar jasotako ekarpen guztiak.

  • Gizarte esku-hartzea: 10,3 milioi euro. 

  • Enplegua eta Ekonomia solidarioa: 1,9 milioi euro.

  • Kooperazioa eta migrazioak: 681 mila euro.

  • Komunitate animazioa: 687 mila euro.

  • Sentsibilizazioa, analisia eta garapena: 538 mila euro.

  • 1.053 mila euro  Zerbitzu orokorretan

1.053 mila euro  Zerbitzu orokorretan

AUREN auditoreak, erakundeko auditore independenteak ikuskatzen ditu urteko kontuak.

 

Orain badakizu nola finantzatzen garen, lagundu nahi duzu?

Gehien behar gaituzten lekuetan egoten lagun gaitzazu.