Nota de prensa06/06/2023

11.900 lagun baino gehiago arazo kateatuen amaraunean harrapatuta

Caritas Bizkaiak 2022. urteko txostena aurkeztu du, aldi bereko Caritas Euskadiren txostenarekin batera

 • Caritas Bizkaiak, 2022an, 11.922 pertsonari (%52 emakumeak) eman zien bide-laguntza izan zituen 240 proiektutan.

 • Bizkaian pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako proiektuak garatzeko 15 milioi euro baino gehiago erabili dira.

 • 3 milioi euroko inbertsio soziala egin zen laguntza ekonomikoetan.

 • Eguneroko bizitzako gastuak, etxebizitza, enplegua, bakardadea, eten digitala eta seme-alaben etorkizuna, haiekin doazen pertsonen arazo nagusiak.

 • Adin txikikoak dituen emakumea, haurtzaroa eta gaztaroa, eta pertsona migratzaileak, bide-laguntza jaso dutenen profila

 • 1.861 boluntario (%78 emakumeak), 263 sartu berri (%76 emakumeak) eta 4.421 bazkide eta laguntzaile (%53 emakumeak) izan dira.

 

Bilbo, 2023ko ekainaren 6a

Carlos Bargos Cucó zuzendariak eta Ana Sofi Telletxea Bustinza Gizarte Behatokiko arduradunak  parte-hartzearekin, Caritas Bizkaiak 2022 Txostena aurkeztu du. Erakundeak 11.922 pertsonari (%52 emakumeak) eman zien bide-laguntza 2022an, eta hau egiaztatu dute:

 

 • Adin txikikoak dituzten familien errealitatea oso presente dago. 2022an, bide-laguntza jaso zuten 5.413 pertsona adingabeak zituzten familietakoak ziren (%64 emakumeak), eta horietatik erdiak guraso bakarreko familiak ziren, batez ere emakumeak (%74 emakumeak).
 • Pobreziaren transmisioari eta etorkizuneko gizarte-bazterketari aurrea hartzea funtsezkoa da haurrei eta gazteei laguntzeko. Hala, Caritasen ekintza 2.406 adingabekoa (%48 emakumeak) eta 819 gaztekoa (%39 emakumeak) izan zen. Horrek esan nahi du 2022an bide-laguntza jaso duten pertsonen % 27 23 urtetik beherakoak direla.
 • 3.495 pertsona (bidela-laguntza jaso dutenen %29) lehenengo aldiz iritsi ziren Caritas Bizkaiara 2022an, eta horietatik %47 emakumeak ziren.
 • 65 urte dituzten 689 pertsonetatik, %78 emakumeak izan ziren.
 • Bide-lagundutako pertsonen %57 bertakoak eta egoera erregularizatuan zeuden pertsona migratzaileak izan ziren (%61 emakumeak).

Bizitza harrapatuak
2022. urtearen hasieran, Caritas Bizkaiak Euskadiko gizarte-bazterketari eta -garapenari buruzko txostenaren ondorioak aurkeztu zituen. Txosten horretan adierazi zuen bazterkeria larria areagotu egin zela pandemiaren ondoren, eta gizarte-arazo nagusiak honako hauek direla: lana-prekarietatea-enplegua, etxebizitza, pobrezia larria areagotzea eta bazterturik dauden pertsonen parte-hartze sozial eta politikorako aukerarik eza.

Haurrak eta gazteak egoera horiek guztiek eragindako kolektibo nagusien artean kokatzen ziren, eta horiek funtsezkoak ziren pobreziaren belaunaldien arteko transmisioan. Bizitza garestitzeak eta energia-krisiak amorruzko itzuliak eragiten dituzte familia horiek inguratzen dituen armiarma-sarean: gero eta gehiago kateatzen, harrapatzen eta itotzen diren sareko arazoak.

Problemek bi mailatan jarduten dute: bata agerikoa, eskubideak onartzearekin lotua, hala nola enplegua, etxebizitza, diru-sarrerak, prestakuntza, eten digitala, etab. eta bestea, ikusezinagoa, ohiko estatistiketan hautematen zaila:

Bakardade-sentimenduak, laguntza-sarerik eza, itxaropen eta bizi-zentzurik eza, familiaren zorpetzearen garrantzia, larrialdietan bizitzea, etab. gizartearen ahultasunean bizirik irauten duten urteen emaitza dira. Maila ezkutuago horrek eskubideak ez onartzeak jasaten dituzten pertsonen bizi-dinamismoetan duen eragina erakusten digu.

Pertsonek eskura dituzten biziraupen-estrategia guztiak erabiltzen dituzte. Hauek dira garrantzitsuenak:

 • etxebizitza: etxebizitza partekatzea edo etxebizitza egoera okerragoan dagoen beste batera aldatzea, baina merkeagoa,
 • enplegua: lan oso prekarioak onartzea,
 • kontsumoa: elikaduran eta energian eragina duten gastuak nabarmen murriztea, eta
 • zorpetzea, bai emandako diru-laguntza eskatzen dutelako, bai ordainagiriak ordaindu ezin dituztelako, batez ere hornidurak eta etxebizitza.

Horiek guztiak, bizirauteko estrategiak, egoera hobetu beharrean, pobreziaren eta bazterkeriaren espiralean hondoratzen direnak.

Ez itxi begiak errealitatearen aurrean 

Caritas Bizkaiak eskertu   egin du   1.861   boluntariok (%78 emakumeak)  parte  hartu izana, 263  pertsona  berri sartu baitira (%76 emakumeak), eta Bizkaiko gizartearen laguntza  ekonomikoa,  4.421   bazkide  eta  laguntzaile dituena   (%53  emakumeak).

Caritas Bizkaiak, 2022an, 15,09 milioi euroko inbertsioa egin  du Bizkaian pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako proiektuetan. Batez ere,  harrera  integraleko (3,9 milioi),  etxerik  gabeko   pertsonen (2,8   milioi euro) eta   enplegua      eta  ekonomia  solidarioko   sailera (1,7 milioi euro) bideratu   dira.

Apustu horretan arreta hauek sartu dira:

 • Diru-sarrerarik gabeko eta pobrezia-egoeran dauden etxeak
  6.246 pertsona (%53 emakumeak) Bizkaian banatutako 74 harrera gune integraletan. Horietatik %86k oinarrizko beharrei aurre egiteko laguntza ekonomikoak jaso zituen.
 • Etxebizitza eskuratzeko eta mantentzeko arazoak
  754 pertsona etxebizitzaren esparruan. 135.000 € baino gehiagoko inbertsioarekin, eta 120 etxebizitzako parkea kudeatzearekin, Eguzkilore Fundazioaren bidez.
 • Bazterkeria larriko egoerak
  Caritasen, 1.761 pertsona hartu ziren etxerik gabe, eta horietatik %10 emakumeak izan ziren.
 • Gazteei bide-laguntza
  Gizarte-egoera ahulean eta baztertzeko arriskuan dauden 176 gazterekin batera (%7 emakumezkoak) ostatu zerbitzuetan, eguneko zentroetan, aisialdi integratzaileko proiektuetan eta gazteen enpleguan.
 • Eskolako errendimenduan atzera ez geratzeko laguntza
  488 adingabek gizarte-hezkuntzako laguntza jasotzen dute (%52 emakumeak), eta 276 gurasori aholkuak ematen zaizkie seme-alabekin hezkuntza-lana egiteko.
 • Pertsona edadetuei bide-laguntza
  Urrakortasun soziala eta bakardadea ere pertsona edadetuak eta haien familiak dira; 448 pertsona edadetu (%77 emakumeak) eta 91 senide zaintzaile izan ziren.
 • Lana eskuratzeko zailtasunek irautea eta lan prekarietatea eta ezegonkortasuna.
  Enplegu duina lortzeko, 1.766 pertsonari eman zitzaien bide-laguntza (%65 emakumeak); lan-bitartekaritzako zerbitzuetan artatutako pertsonak 1.099 izan ziren (%73 emakumeak), eta 388 lan-merkatuan sartzea lortu zutenak (%63 emakumeak). Zailtasun bereziak dituzten pertsonentzat laneratze-enpresen alde egiten jarraitzen du Caritas Bizkaiak, lan-merkatuan sartzeko tresna gisa. 2022an egitura horietan guztira 362 lanpostu izan ziren (%48 emakumeak).
 • Begirada unibertsala: etengabeko bide-laguntza lankidetza-proiektuei
  Caritas Bizkaiak lankidetza-proiektu garatu zituen Perun, Ekuadorren, Filipinetan, Haitin, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Libanon eta Balkanetan, eta 4.693 pertsona onuradunengan izan zuen eragina (%70 emakumeak). Pertsona migratzaile eta errefuxiatuei bide-laguntza emateko 3 proiektu ere bultzatu zituen, 233 pertsonarengan (%45 emakumezkoak) eragina zutenak.
 • 226 pertsonari laguntza psikologikoa (%51 emakumea).
 • Laguntza juridikoa: 622 pertsonak jasotzen dute laguntza juridikoa (%52 emakumeak).

Deiak
Egoera horien aurrean, Caritas Bizkaiak ondasun komunaren politikak eskatzen ditu, interes orokorrera bideratutako politikak gaindituz:

 • Aniztasunean (kulturala, etnikoa, erlijiosoa, funtzionala, generokoa, etab.) elkarrekin bizitzea ahalbidetuko duten gaitasun eta balioak dituen gizarte baterantz aurrera egitea, kohesioa eta proiektu komuna eraikiz.
 • Bizitzaren eta ingurunearen zainketa gizarte-dinamikaren erdigunean kokatzea, bizitzan zeharreko zainketen erronkari erantzunez.
 • Laneko prekarietatea murriztuko duten eta irregulartasun egoerak bukatuko dituzten neurriak ezartzea.
 • Oinarrizko errenta-politikak hobetzen saiatzea, pobreziaren aurrerapena geldiarazteko, bereziki, pobrezia larrienarena.
 • Etxebizitza oinarrizko eskubide gisa planteatzea, ez merkatu-ondasun huts gisa.
 • Garapen teknologikoa eta digitalizazioa aukera-berdintasunaren ikuspegitik bideratzea, eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko.

‘ZAINDU ESKUTIK HELDU  –  CULTIVA  CUIDADOS’  kanpaina instituzionalean   parte hartzeko  gonbita

Bizkaiko   Elizan  egindako    Karitatearen  Astearen barruan,  Caritas Bizkaiak ‘ZAINDU  ESKUTIK HELDU – CULTIVA CUIDADOS’   kanpaina  sustatu du, boluntarioek eta, oro har, gizarteak elkartasunezko  konpromisoan egindako lana aitortuz.