Nota de prensa15/06/2022

Caritas Bizkaiak gizarte-kalteberatasuneko egoeran dauden 12.000 pertsona baino gehiagok aurrera ateratzeko ahalegina egin dutela nabarmendu du 2021eko Txostenean

 • Caritas Bizkaiak 12.569 pertsonari bide-lagundu zien 2021ean ( % 52 emakumeak) 230 proiektutan.
 • 2021ean 14 milioi eta erdi euro baino gehiago Bizkaian pobreziaren eta desberdintasunen aurka borrokatzeko proiektuak garatzera bideratu ziren.
 • Zuzeneko laguntza ekonomikoetan 3,5 milioi euroko inbertsio soziala egin zen.
 • 2.036 boluntarioren (% 78 emakumeak) babesa izan da, horietatik 234 (% 69 emakumeak) berriak, 4.135 bazkide eta laguntzaile (% 52 emakumeak).

Bilbo, 2022ko ekainak 15

Caritas Bizkaiak 2021eko txostena aurkeztu du. Carlos Bargos erakundeko zuzendariak eman du ongietorria, eta 2021a urte zaila izan dela esan du, batez ere gizarte-bazterkerian eta egoera prekarioetan bizi zirenentzat, COVID-aren ondorio sozial eta ekonomikoek eragin larriagoa izan baitute egoera horietan.

Bargosen esanetan, “2021a pandemiaren tsunamiaren ondoren bizitza pertsonala eta soziala nola geratu zitzaigun ikusteko garaia izan zen. Gure gizarte-ereduak eta -dinamikek aldi berean gizarteratzea eta gizarte-bazterkeria eragiten dutela; gure bizitza-eredu pertsonalak eta kolektiboak desberdintasun soziala sortzen duela, pertsona batzuek lehen mailan bidaiatzen dugula, beste batzuek bigarrenean eta beste batzuek hirugarrenean agerian utziz, eta biztanle guztiei krisi sozialen ondorioek ez dietela berdin eragiten egiaztatuz”.

2021ean, Caritas Bizkaiak 12.569 pertsonari eman zien bide-laguntza (% 52 emakumeak) lurralde osoko 230 proiektutan, eta 14 milioi eta erdi euro baino gehiago bideratu zituen proiektu horietara. Erakundeak 3,5 milioi euroko inbertsio soziala egin zuen zuzeneko laguntza ekonomikoetan.

Ondoren, Caritas Bizkaiko Errealitate Sozialaren Behatokiko arduraduna den Ana Sofi Telletxeak Caritasek 2021ean egindako ekintzaren datu nagusiak azaldu ditu. Telletxeak adierazi duenez, artatutako familien zailtasun nagusiak honako hauek izan dira: etxebizitza eskuratzea eta mantentzea, zaintzarako laguntza falta, kalitatezko enplegu egonkor bat lortzea, eten digitala, eta bakardadea eta isolamendua. Zailtasun horiez gain, atzerritar jatorriko pertsonek administrazio-erregularizaziorako jasaten dituzten prozesuak batzen dira.

Telletxeak dioenez, “Caritas Bizkaitik, agerian jarri nahi dugu, balioa eman nahi diogu bide-lagundutako pertsonek aurrera egiteko esfortzuari. 10etik 8k ahalegin handia egiten du gizarteratzeko prozesuan hobetzeko.

2021ak gehien sufritzen duten pertsonen aldeko konpromiso solidarioa suspertu zuen

Caritas Bizkaiak egiaztatu du 2021a berraktibatzeko eta bizitzari alderdi guztietan berriz heltzeko garaia ere izan zela; errealitatea eta proiektuak, jarduerak eta ilusioak berreraikitzea, gehien sufritzen duten pertsonengandik hurbil egoteko konpromisoan.

Erakundeak 2.036 boluntarioren (% 78 emakumeak) parte-hartze konprometitua eta desinteresatua eskertzen du, 234 boluntario berri sartu baitira, eta baita ere, bizkaiko gizartearen lankidetza ekonomikoa, 4.135 bazkidek eta laguntzailek ordezkatuta (% 52 emakumeak).

Caritas Bizkaiak 14,5 milioi euro inbertitu ditu guztira 2021ean Bizkaian pobreziaren eta bazterkeriaren aurka borrokatzeko proiektuetan, eta batez ere Harrera Integrala (3,7 milioi euro), Etxerik Gabeko Pertsonak (2,7 milioi euro) eta Enplegu eta Ekonomia Solidarioa (1,8 milioi) arloetara bideratu ditu.

Pandemiaren osteko pertsona ahulenen errealitateari leihoa

Caritas Bizkaiak 2021ean Bizkaia osoan garatutako 230 proiektuetan bide-lagundutako 12.569 pertsonen profila egiten du, aldagai hauen bidez:

 • Lehen mailako sareen bizikidetzako eta babeseko bakardadea eta ahultasuna ezaugarri garrantzitsua da Caritas Bizkaian artatutako pertsonen artean, pertsona bakarreko etxea ( % 30) edo guraso bakarreko etxea ( % 21) eraikitzeagatik.

 • Emakumeak buru dituzten adingabeak dituzten familien errealitatea oso presente dago. 2021ean, adingabeak zituzten 5.906 familiei eman zaien bide-laguntza, eta horietatik % 45 guraso bakarreko familiak ziren, batez ere emakume bat buru zutela.

 • Etorkizuneko pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren transmisioaren prebentzioa funtsezkoa da haurrei eta gazteei laguntzeko. Caritasen ekintza 2.928 adingaberengana (% 41 emakumeak) eta 1.277 gazterengana (% 44 emakumeak) iritsi zen. 2021ean lagundutako pertsonen % 35 25 urtetik beherakoak zirela (% 42 emakumeak) esan nahi du horrek. mujer).

 • Bide-laguntza eman zaien pertsonen % 61 bertakoak eta egoera erregularizatuan dauden migratzaileak dira.

 • 3.884 pertsona (lagundutako pertsona guztien % 32) lehen aldiz iritsi ziren Caritas Bizkaiara 2021ean, eta horietatik % 48 emakumeak ziren.

Diru-sarrerarik gabeko eta pobrezia-egoeran dauden etxeak

5.625 pertsonari eman zaio bide-laguntza ( % 53 emakumeak) Bizkaian, harrera integraleko 79 guneetan banatuta. Horietatik, % 70ek elikadurarako eta bizirauteko diru-laguntzak jaso zituzten, eta % 30ek etxebizitzarekin lotutako laguntzak.

Egoera larriko bazterkeria

Caritasen etxerik gabeko 1.313 pertsona artatu ziren, eta horietatik % 13 emakumeak izan ziren (emakumeen errealitate hori pixkanaka agerian geratzen da).

Gazteen bide-laguntza

Kalteberatasun sozialeko egoeran eta bazterkeria-arriskuan zeuden 156 gazteri ( % 15 emakumeak) bide-laguntza eman zitzaien ostatu-zerbitzuetan, eguneko zentroetan, aisialdi inklusiboko eta enplegu-azeleragailuko proiektuetan..

Eskola-errendimenduan atzean ez geratzeko laguntza

700 adingabek gizarte eta hezkuntza arloko laguntza jasotzen dute (% 60 emakumeak) eta 108 gurasori seme-alabekin hezkuntza-lana egiteko aholkua ematen zaie (% 85 emakumeak).

Edadetuei emandako bide-laguntza

Gizarte-kalteberatasuna eta bakardadea edadetuengana eta haien familietara ere iristen da; 393 edadeturi ( % 77 emakumeak) eta 91 senide zaintzaileri lagundu zitzaien.

Enplegua lortzeko zailtasunak eta laneko prekarietatea eta ezegonkortasuna

Enplegu duina lortzeko, 2.367 pertsonari eman zitzaien bide-laguntza (% 65 emakumeak), eta horietatik 1.507 pertsonari lan-bitartekaritzako zerbitzuetan (% 73 emakumeak). 322 pertsonari lan-merkatuan sartzea lortu zuten (% 67 emakumeak).

Begirada unibertsala: lankidetza-proiektuei etengabeko laguntza ematea

2021ean, Caritas Bizkaiak 13 lankidetza-proiektu babestu zituen jatorrizko herrialdean (Peru, Ekuador, Nikaragua, Filipinak, Haiti, Etiopia eta Kongo) eta migrazio-iragaitzazko herrialdean (Libano eta Serbia), bai eta Bizkaiko migratzaileei eta errefuxiatuei laguntzeko 3 proiektu ere (Goihabe, Aholku Sarea eta Babes komunitarioa).

Gizarte-isolamendua eta deslotura bazterkeriaren funtsezko faktore gisa

Gizarte-arazo gehien dituzten pertsonen bereizgarri diren elkarteetan eta politikan parte hartzeko aukera gutxi eta gizarte-isolamendua da lagundutako kalteberatasun- eta bazterkeria-egoerak ulertzeko beste gakoetako bat. Bakardadeak, loturarik ezak eta autoirudi ahaldundu gabeak are gehiago ahultzen dituzte gure inguruko pertsona askok beren bizi-baldintzak zehazten dituzten kausen eraldaketan eragiteko dituzten aukerak.

Interes orokorreko politikak gainditzen dituzten guztion onerako politiken aldeko apustua

Argazki sozialak gure ingurunean dagoen desberdintasuna erakusten digu, FOESSA Euskadi Txostenean aztertua. 5 desberdintasun-arrakala handi ikusten dira: diru-sarrerena (diru-sarrera gehien dituztenen eta gutxien dituztenen arteko aldea handitzen da), eten digitala (gehien behar dituzten biztanleei aukerak eskuratzea eragozten die), generoarena (gizarte-bazterkeriaren aurpegi femeninoa erakusten du, bereziki bakarrik seme-alabak dituzten emakumeena), adinarena (haurrak eta gazteak egoera oso ahulean daude), eta jatorriarena (Egiaztatzen ds atzerritar jatorriko pertsonek sostengatutako 10 familiatik 6 gizarte-bazterkeriako egoeran daudela)

Caritas Bizkaiak desberdintasun-arrakala horiek ixtearen alde egin nahi badu, honako hau egin behar ditu:

 • Aniztasunean (kulturala, etnikoa, erlijiosoa, funtzionala, generokoa, etab.) elkarrekin bizitzea ahalbidetuko duten eskumenak eta balioak izango dituen gizarte baterantz aurrera egitea, aberastasun gisa ulertutako aniztasun horren erdian proiektu komun bat eraikiz.
 • Bizitzaren eta ingurunearen zaintza ordenaren eta gizarte-dinamikaren erdigunean birkokatzea, bizitzan zeharreko zainketen erronkari erantzunez.
 • Lan-merkatuaren kalitatea hobetzea, bizitza pertsonaleko eta sozialeko gainerako arloekin bateragarri eginez.
 • Pobreziaren aurrerabideari, eta, bereziki, larrienari, aurre egiteko oinarrizko errenta-politiken hobekuntza azpimarratzea.
 • Etxebizitza oinarrizko eskubide gisa planteatzea, eta ez merkatuko ondasun huts gisa.
 • Pobrezia belaunaldiz belaunaldi transmititzeko erronkari arreta jartzea, seme-alabak dituzten familiei laguntzeko politikak eta sistemak garatuz, eta gazteen emantzipaziorako laguntza-programak zabalduz, bereziki gizarte-kalteberatasuneko egoeran daudenena.
 • Garapen teknologikoa eta digitalizazioa aukera-berdintasunaren gakotik bideratzea eskubide eta zerbitzuetarako sarbidean, batez ere zailtasun handienak dituzten pertsonentzat, zerbitzu eta programetan presentzialtasuna eta zuzeneko arreta exijituz.

Kanpaina instituzionalean parte hartzeko gonbidapena

Bizkaiko Elizan ospatutako Karidadearen Astearen barruan, Caritas Bizkaiak “Zure ekipena. Guztion itxaropena” kanpaina sustatzen du, boluntarioek eta gizarteak, oro har, konpromiso solidarioan egindako lana aintzatetsiz.

Datorren larunbatean, ekainak 18, Karidade Eguna ospatuko du Gernikan, eta bertan boluntario, kontratatu, bazkide eta kolaboratzaileek euren konpromisoa berrituko dute ospakizun eta esker on gisa.

TXOSTENA DESKARGATU

  Prentsa-Oharra

GRABAZIOAREN ESTEKA

ARGAZKIA 1

ARGAZKIA 2