Otras acciones

Bihotzondoz Eraturik

Aurrekariak

Caritas Bizkaiak, garai berrietara egokitzen jarraitzeko asmotan, lurraldeko funtsezko eragileekin egoera ahulenean dauden pertsonen alde 60 urtez lan egin izanaren esperientzia aprobetxatzen du, Bizkaiko hezkuntza esparruarekin duen harremana sendotzeko; izan ere, Bizkaiko hezkuntza eremuarekin lankidetza ibilbide luzea du, batez ere elizbarrutian.

«BIHOTZONDOZ ERATURIK» ekimena abian jartzeak berekin dakar hezkuntza-komunitateari gizarte-eraldaketako eragile erantzunkide gisa egindako lana aitortzea, eta elizbarrutiko ikastetxeen sarearen eta Kristau eskolaren laguntza izatea, zabaltzeko.

Caritas Bizkaiak balioetan oinarritutako hezkuntza-ereduak garatzen ditu, errealitatearekiko zuzeneko harremanean oinarrituta, gizarte-bidegabeko egiturak eraldatzeko konpromisoaren beharra aktibatuz eta egoera ahulean dauden pertsonen aldeko boluntariotza-ekintzak sustatuz. Ekimenak, denboran egonkorra izango den lankidetzaren bidez, hezkuntza-komunitateko eragile guztien (ikasleak, irakasleak, familiak eta langileak) eta ikastetxea kokatzen den ingurunearen sentsibilizazioa komunitateari zuzendutako ekintzen bidez osatzea eragiten du.

Lankidetzak ikastetxearentzako laguntza izan nahi du gizartearen eta karitateen dimentsioa garatzeko, eta, aldi berean, Caritasek egoera txarrenean dagoen gizarte-errealitatearen alde garatzen duen ekintza indartzen du.

Zer lortu nahi du proiektuak?

Bizkaiko Hezkuntza Zentroek eta Caritasek gizartean eta komunitatean eragina izateko duten gaitasuna handitzea, etengabeko hobekuntza barne hartuko duen eta hezkuntza-komunitateko eremu guztietara hedatuko den lankidetza-eredu egonkor bat ezarriz.

Proiektuaren helburuak hauek dira:

  • Eskola-komunitatea gizarte-errealitateaz sentsibilizatzea eta inguratzen dituen ingurunean gizartea eraldatzeko potentziala aktibatzea, ikasgelaren eremutik harago.
  • Doakotasunaren eta eskola-komunitatearekin partekatutako lanaren balioa sustatzea, egoera ahulean dauden pertsonen aldeko gizarte-eraldaketarako tresna gisa.
  • Ikastetxeetan balioetan hezteko prozesuak babestea, ekintza- eta hausnarketa-proposamenaren bidez, lurraldean justizia sozialaren aldeko eragin positiboa lortzeko.
  • Hezkuntza-komunitatearen babesa lortzea Caritasen ekintzan, adostutako lankidetza-modalitate guztiak garatuz.

Printzipio metodologikoak

Ekintzen hartzaileek beren ingurunean/munduan zer gertatzen den zalantzan jartzea lortu nahi da, bihotzez egindako ibilbide baten bidez, printzipio hauetan oinarritutako ibilbide pedagogiko baten bidez:

  • Interesatzen zaien beste errealitate baten aurkikuntza.
  • Errealitate hori osatzen duten elementuak eta horien arteko elkarrekintza identifikatzea (pertsonak eta ingurunea)
  • Errealitatearen interpretazioa, elkartasunezko balio kristauetatik abiatuta: «Fakultate», «Justizia», «Senidetasuna», «Askatasuna», «Errespetua»
  • Ingurune horretako pertsona eta betetzen duen edo bete dezakeen rola jabetzen dituen bizipena
  • Errealitatearen bizipenari hitzak jartzea errazten duen pentsamendu kritikoa
  • Jokabide solidarioko aukerak ahalbidetzen dituen ekintza eraldatzailea.

Nola garatzen da esperientzia?

Proiektuak hiru uneren bizipena errazten du:

SENTSIBILIZAZIOA/AURRETIKO DIDAKTIKA

Hau da, gaiarekiko hurbilketa, aldez aurreko ezagutza, testuingurua eta bizipenerako prestakuntza. Aurkeztutako errealitatea ulertzen lagunduko duten dinamika eta ariketa praktikoak erabiltzea proposatzen da.

EKINTZA

Elkartasunaren ariketa da. Parte hartzeko ekintza da. Caritasek Bizkaiko bikarioetan garatzen dituen proiektu/esperientziak ezagutzeko aukera. Adinaren arabera, konpromiso bat ekar dezake, gutxi gorabehera luzea, proiektuari laguntzeko jardueretan.

HAUSNARKETA/IRAKURKETA FEDEDUNA

Esperientziaren ondoren gelditu, labur pausatu eta partekatu. Une honetan, bizitakoa laburbiltzeko eta aurreko bi faseak ebaluatzeko aprobetxatzen dugu. Gure barnera begiratu, gugan mugitu dela ikusi. Irakurketa fededun baten bidez, eralda gaitzan uzten dugu.

Nork parte hartzen du proiektuan?

Bihotzondoz Eraturik Bizkaiko Caritasek bultzatutako proiektua da, Bilboko Elizbarrutiko pastoral talde batzuek lagundua, eta eragin handiena Eleizbarrutiko Ikastetxeen sarean daukana. Elizbarrutiko Ikastetxeekin hitzarmena sinatu da hori garatzeko.