Noticia13/11/2023

“Diru-sarrerak eta gastuak: gure bizi-kalitatea baldintzatzen duen ekuazioa” txostenaren aurkezpena

Caritas Konfederazioak, FOESSA Fundazioarekin batera, etxebizitzak hiru milioi etxe baino gehiago nola asfixia ditzakeen azaltzen duen txostena aurkeztu du

  • Familien %16,8 pobrezia larriaren atalasetik behera geratzen da etxebizitza eta oinarrizko hornigaiak ordaindu ondoren.
  • Diru-sarrera gutxien duten familiek 10 eurotik 6 baino gehiago inbertitzen dute etxebizitza eta elikaduran
  • Alokairuan dagoen populazioaren %16k estres finantzarioa du, hau da, diru-sarreren %60 baino gehiago alokairua ordaintzeko erabiltzen du.

Etxebizitza faktore erabakigarria
Testuinguru sozioekonomiko horretan, eta bizirik irauteko etxeek duten gaitasuna probatzen jarraitzen duen testuinguru horretan, ikerketak analisi bat eskaintzen du: pertsonen bizi-baldintzak eragiketa aritmetiko sinple batek markatzen dituela: diru-sarrerak ken gastuak.

Ikuspegi horretatik, txostenak, funtsezko gastuen beste partida batzuen artean, etxebizitzaren gaia jorratzen du, etxeko ekonomia desorekatzen duen faktore erabakigarri gisa. Etxebizitza duinak eta prezio eskuragarrietan eskuratzeko zailtasuna, beraz, gure garaiko erronka handienetako bat da.

Azken urteotan, etxebizitza sakonera gabeko putzu handi bihurtu da familia askorentzat, batez ere diru-sarrera gutxien dutenentzat. Etxearen ordainketarekin eta haren hornidurarekin lotutako gastuak dira familia-aurrekontuetan gehien handitu direnak, gure herrialdeko milioika familiaren ekonomiak desorekatuz.

Lana estatu mailan egin da, eta oraindik ez dago inkesta bat Euskadirako eta Bizkairako, baina errealitatea ulertzen lagunduko digun ikuspegi orokorra eskaintzen du.

Sei proposamen
Azterlanak gogoeta batzuk proposatzen ditu, bai diru-sarreren arloan, bai gastuen arloan, familien oreka finantzarioa hobetzeko. Horretarako, erabakigarria da:

  1. Etxebizitza duina eta egokia esku hartzeko ekintza zehatzak eta eraginkorrak
  2. Enplegu politikak planifikatu eta koordinatzea, lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten kolektiboei begira eta langilearen egoera pertsonala eta familiarra kontuan hartuta.
  3. Lan prekarietateari ikuspegi integral batetik heltzea.
  4. Behar diren lege aldaketak egitea, etxeko langileek laneko eta gizarte segurantzako eskubideak erabat parekatu ditzaten.
  5. Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko sistema ezartzea, behar adinako estaldurarekin, eta pobrezia larrian dauden biztanle guztiak lortzea, egoera administratibo irregularrean daudenak barne.
  6. Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko, sistema horrek ere diru kopuru nahikoa eskaini behar du, hau da, prezio errealen eta bizitzaren kostuaren araberakoa izan behar du, baita familiaren osaeraren araberakoa ere.

Honekin batera doakizue txostenerako esteka, bai eta prentsa-ohar osorako esteka ere, txostenaren ondorio garrantzitsuenak laburbiltzen dituena:

tXOSTENA

PRENTSA-OHARRA

Caritas Konfederazioak egindako lanaren emaitzak aurkezteko prentsaurrekoa ikus dezakezue esteka honetan:

pRENTSAURREKOA