Gaztelania | Euskera

NON GAUDE

Badira Cáritas Bizkaian 7 bikaritza Bizkaiko lurralde desberdinetan banatuak:
I. BIKARITZA: Behe Enkarterriak | II. BIKARITZA: Goi Enkarterriak | III. BIKARITZA: Bilbo – Abando | IV. BIKARITZA: Durango | V. BIKARITZA: Gernika | VI. BIKARITZA: Uribe | VII. BIKARITZA: Bilbo – Begoña

Bizkaia

Ekintza komunitarioa

Animazio honen helburua da komunitate osoa erantzuteko prest jartzea bazterketak eta pobreziak ezarritako erronken aurrean, hau da, komunitateko kide diren pertsonen konpromisoa sustatzea; gizarteari, oro har, eta bereziki komunitateari ikusaraztea kontua ez dela gauzak egitea, bazterketa eta pobrezia ezabatuko dituzten baldintzak sortzea baizik. Caritasen identitatea eta eginkizuna, Eliza gisa, Jesusek pertsona pobretuen alde zuen lehentasunezko maitasuna agerian uztea da; maitasun hori bere komunitatean sustatu eta bideratzea, gutxien daukatenen zerbitzura ahalik eta eraginkorrena izan dadin; eta Elizaren eginkizun ebanjelizatzailearen dimentsio bat ikusaraztea.
Komunitate-animazioa hiru ideia gakotan oinarritzen da:

  1. Gizarte- eta karitate-ekintza komunitate osoaren eta hura osatzen duten pertsonen erantzukizuna delako uste osoa.
  2. Errealitatearen azterketatik abiatzea, bazterkeria-egoerak eta gizartea zein Eliza ematen ari den erantzuna aztertuz.
  3. Pobrezia-egoerei dagokienez, komunitateak duen konpromiso-maila ezagutzea eta hori garatzeko zailtasunak zeintzuk diren jakitea.

Komunitatearen animazioa funtsezkoa da modu globalean jarduteko orduan. Pobrezia-errealitateen gaineko sentsibilizazioa eta ezagutza bultzatzea, munduan nahiz inguru hurbilean; egoera horiek eragiten dituen injustizia eta horretarako dauden mekanismoak ezagutzea; Caritasek egoera horien aurrean egiten duen lanaren berri ematea; Ondasunen Komunikazio Kristaurako bide zehatzak eskaintzea eta boluntario gisa parte hartu nahi dutenen konpromiso pertsonala hartzea; komunitateari luxurik gabe bizitzeko eta behartsuenen zerbitzura jartzeko adorea ematea; auzoko eta gizarte-sareko eraldaketa sozialean, komunitatearen inplikazioa sustatzea. Horiek dira , besteak beste, Caritasetik esku-hartze komunitario eta globala planteatzeko elementu garrantzitsuenak.