Gaztelania | Euskera

Haurren Eskubideak

Betidanik egin du Caritasek txikienak, ahulenak, zainduko dituen gizartearen alde. Haurrak, gure gizartearen etorkizuna ez ezik, zaindu eta babestu beharreko oraina ere badira, pertsona guztientzako gizarte justuago bat lortu nahi badugu.
Munduko hainbat lekutan haurren eskubideak errespetatzea lortzeko borroka etengabea da gure eguneroko lanean, eta, horrez gain, behar-beharrezkoa da belaunaldi batetik besterako desberdintasun-egoerei eusten dien pobreziaren belaunaldi-transmisioaren zirkulua hausteko.
Osasun-krisiaren ondorioz, gizarte-egoera prekarioenean dauden adingabeek ezin izan dute haur izan. Horregatik, Caritasek apustu egiten du haur bakar batek ere ez dezala atzera egin oinarrizko eskubideen babes-mailan, hala nola elikadura, osasuna edo hezkuntza, baita maila afektiboetan ere, hala nola ilusioan, aisialdian, maitasunean edo adiskidetasunean, segurtasuna eta hurbiltasuna ematen baitute.
Horregatik, egun seinalatu honetan, honako eskubide hauek nabarmendu nahi ditugu:
Haurren aisialdi eta denbora libre osasungarrirako eskubidea, garapen afektiborako, fisikorako, intelektualerako eta sozialerako pizgarri izateaz gain, orekarako eta autoerrealizaziorako faktore ere bada.
Parte hartzeko eta entzunak izateko eskubidea, funtsezkoa haurrengan, duten adina dutela, beren bizitzako benetako protagonistak izan daitezen.
Kalitatezko hezkuntza inklusiboa izateko eskubidea: hori ez egotea desberdintasunen eta pobrezen oinarria da. Erantzunak premiazkoak dira hezkuntza-desberdintasuna geldiarazteko, hori baita haurren arteko aukera-desberdintasunaren abiapuntua.
Haur eta nerabe guztiek dute maite dituen familia izateko eskubidea. Familia SEGURTASUN- eta AMORE-ITURRIA da, eta funtsezkoa da pobrezia belaunaldiz belaunaldi transmititzeko.
Caritasek apustu egiten eta laguntzen die haurrei, nerabeei eta haien familiei zoriontsu izateko eskubidean, osoki egoteko eta sentitzeko eskubidean, norbanakoaren, familiaren eta komunitatearen alorretik ongizate bat izateko eskubidean.
Gainera, gaur bezalako egun berezi batean, ezin dugu aipatu gabe utzi 2021ean gure herrialdean onartutako haurrak babesteko lege berria. Oro har, arau-esparrua asko hobetzen duen legea da, eta honako hauek nabarmentzen ditugu:
* Haurrek entzunak izateko eta beraiei dagozkien gai guztietan parte hartzeko duten eskubidea indartzen du. Adingabearen interes gorena zentroan kokatzen du, eta kasu zehatz bakoitzerako zehazteak duen garrantzia adierazten du.
* Haurrak indarkeriaren aurrean babestea da beste hobekuntza nabarmenetako bat. Genero-indarkeriaren biktimen seme-alabak ere biktimatzat hartzen dira.
*Adopzioari dagokionez, jatorrizko familiarekin harremanetan jartzeko neurriak ezartzen dira.
*Arrisku eta babesgabezia egoerak askoz ere zehatzago arautu eta definitu dira. Gurasoen edo tutoreen pobrezia ez da izango haurren babesgabetasun-egoera zehazteko arrazoi bakarra.
Familia-harrera egoitza-harreraren aurrean aukeratzea sustatzen du, lehentasunezko neurri gisa, haur batek bere jatorrizko familiatik kanpo babesa behar duenean, batez ere txikienetan.
Jokabide-arazoak dituzten adingabeak babesteko zentroen funtzionamendua arautzen du.
Lehen aldiz, gure legedian sartzen da edozein arau-aldaketak haurrengan izan lezakeen eragina aztertzeko aurretiazko azterlanak egin behar direla.

Urrats garrantzitsua da haurrak babesteko, baina oraindik asko dugu egiteko. Izan ere, haurtzaroa ez da etorkizuna bakarrik, zaindu eta babestu behar dugun orainaldi ukigarria ere bada.

Leave A Comment