Gaztelania | Euskera

ENPLEGU ETA EKONOMIA SOLIDARIA

Fokua aldatuz, emaitzak aldatzea.

Caritas Bizkaiarentzat, enplegu inklusiboa eta ekonomia solidarioa erronka da, baina baita errealitatea ere. Apustu hori egin dugu, eta, horren arabera, pertsonak jarduera ekonomikoaren erdigunean jarri eta lan duina bideratzeko proiektuak garatzen ditugu. Ekonomia solidarioa defendatzen dugu, giza eskubideen eta planetaren zaintzaren zerbitzura

 

Enplegu inklusiboa

Babesgabetasun handieneko egoeran dauden pertsonen laneratzea sustatzen dugu, bide-laguntza integralaren ereduaren bidez integrazioa bideratzeko.

 

 

LANERAKO ORIENTAZIOA

Jende asko gerturatzen da Caritas Bizkaiara lana lortzeko laguntza eske. Lanerako orientazioaren bidez, ordura arteko lan-ibilbidea zein izan den, euskara eta gaztelaniaren ezagutza-maila eta animo egoera aztertzen dira, zein lan aukera dauden aurreikusteko.

Ebaluazioaren bidez, gizarteratze eta laneratze ibilbidearen zein puntutan aurkitzen garen zehaztuko da: oinarrizko prestakuntza -hizkuntza ikastea-, gaitasun pertsonal edota laneko konpetentziak eskuratzea-, lanerako prestakuntza -ziurtagiri profesionalak-. Kontratazio edo esku-hartze eta laneratze arloko laguntza -Laneratze-agentzia eta enplegu zentroa-.

Hortik aurrera, lan-prozesuan konpromisoa hartzeko eman beharreko pausoak hitzartzen dira. Laneko orientazio horren jarraipena egiten da, prozesu osoan zehar.

 

LAN-BITARTEKARITZA

Caritas Bizkaiak emandako lan-bitartekaritza zerbitzua funtsezkoa da babesgabetasun egoeran dauden pertsonen prozesuan, eta enpresa bakoitzak dituen beharrizanetara egokitutako pertsonak kontratatzeko bermea da.

Egungo legeriak babestutako erantzun egituratua eskaini ahal izateko, Caritasen Enplegu Agentzia eratu da, 1600000066 baimen zenbakiarekin. Lanbideren baimena dauka lan-bitartekaritza arloko lana egiteko.

 

Helburu nagusia:

  • Enplegu bila dabiltzan pertsonei beren ezaugarrien araberako enplegu egokia lortzen laguntzea.
  • Enplegatu bila dabiltzan pertsonei beren beharrizanen araberako langileak aurkitzen laguntzea.

Gure zerbitzua doakoa da, eta helburu nagusia da indarreko araudia betetzen duten enpresetan babesgabetasun edota bazterkeria egoeran dauden pertsonen kontratazioa sustatzea.

Aretxabaleta kalea 1, behea. 48010 Bilbo.

94 479 28 76 agenciacolocacion@caritasbi.org

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30era eta asteazkenean 16:00etatik 18:30era.

Bisitatu gure webgunea http://servicio-domestico.org/es/inicio/

 

 

LAN-AURREKO TAILERRAK

Lan-aurreko tailerren bidez, parte-hartzaileek ohitura eta gaitasun soziolaboralak eskuratzen dituzte, jarduera produktibo bat garatuz.

Caritas Bizkaiak bi eremutan bideratzen du esperientzia hori: industria arloan, manipulazio-lan eta mekanizatu-jardueren bidez; eta, nekazaritza arloan, kalean baratze ekologikoak sortuz eta landuz.

Prozesu horietan pertsonen enplegagarritasuna hobetzen da, banakako eta taldeko tutoretzen bidez. Parte-hartzaileak bere lan-baliabideak landu eta laneratze-plan pertsonala garatuko du, helburu finko batekin, eta enplegu-bilaketa aktiboa planifikatu eta horren jarraipena egingo da.

 

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

 

Caritas Bizkaiak hainbat prestakuntza-jarduera antolatu, eman eta kudeatzen ditu. Horien helburua parte-hartzaileak erakarri eta gaikuntza ematea da, enplegu duina lortzeko egiaztagiria izan dezaten.

 

 

Zentroetan Prestakuntza Profesionalerako hainbat Ekintza ematen dira. Helburuak:

  • Parte-hartzaileak trebatzea hainbat egiteko burutu ahal izateko.
  • Lanbidek egiaztatutako kualifikazioa ematea, izan ere, prestakuntza-jarduera guztiek daukate erlazionatuta Profesionaltasun Ziurtagiri ofiziala.
  • Parte-hartzaileei enplegua lortzeko erraztasunak ematea.

 

BERRIKUNTZA ETA GARAPENA

Enpresa sozial eta Ekonomia Solidarioko ekimenen, autoenplegu proiektu eta proiektu berritzaileak sortu eta sendotzearen alde lan egiten dugu. Horien bidez, prospekzioa, orientazioa, bitartekaritza, prestakuntza eta ekintzailetza lantzen ditugu, prozesu egituratu baten baitan.

 

SENDOTU ALDIBEREAN PROIEKTUA

 

 

 

 

Krisiaren ondorioz Euskadin pobrezia eta bazterkeriaren fenomenoak hedatu direla ikusita, Caritas Bizkaia, Peñascal, Agiantza eta Sartu Taldeek (Erroak, Zabaltzen, Gaztaroa eta Sartu Araba) Sendotu Aldiberean proiektuan ahaleginak biltzea erabaki zuten, 2014 – 2020 aldirako (2023ra arte luzatuta) EAE mailan esku-hartze programa bat sortuz.

Zazpi erakunde horien arteko lankidetza-egitura bat da. Bakoitzaren ezagutza, baliabide eta aukerak baliatuta, sinergiak sortzen dituzte gizarte-bazterkeriaren dimentsio anitzeko dinamikari erantzuteko. Horrela, gizarteratze eta laneratze proiektu integratu bat garatzen ari dira. Horren bidez, lan-merkatutik urrunen dauden pertsonei gizarte-laguntzetatik enplegura pasatzeko bidean lagundu nahi diegu.

Lan-aurreko prestakuntza ekintzak eta bide-laguntza soziala ematea lan-merkatutik urrunen dauden pertsonei, laneratze eta gizarteratze ibilbideetarako oinarri moduan, enplegu-zerbitzuen, gizarte zerbitzuen eta bestelako babes sistema batzuen arteko koordinazioa sendotuz.

Lan-merkatuaren eta pobrezia edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonen beharrizanetara egokitutako Enplegu prestakuntzarako ekintzak garatzea, ekonomia sozial eta solidarioaren enplegu arruntaren bidez gizarteratzea bideratuz.

Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonentzako Laneratze eta Ekintzailetza programak sustatzea.

Laneratze eta ekonomia sozialaren arloko enpresen sorkuntza eta jarraipena babestea, bereziki, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsona ez kualifikatuentzako lan-aukera berriak sortzeari dagokionez.

Nori zuzenduta dago proiektua? Bizi diren gizartean erabat parte hartu ezin duten pertsonei zuzendua dago. Ezintasun hori plano ekonomiko, sozial, laboral edota politikoan ematen da. Pertsonen bizitzan hainbat eremuri eragiten dien egoera multidimentsionala izaten da, eta hainbat egoeraren bidez azaleratzen da: iraupen luzeko langabezia, prestakuntza eta gaikuntza maila baxuak, pertsonari egotzi ezin zaizkion egoeren ondoriozko inaktibitatea (esaterako, etxerik gabeko pertsonak), langabezia jaitsi ez edota handitu ere egiten den adin-tartea (25etik beherakoa edota 54tik gorakoa), bazterketa soziala (migratzaileak, gutxiengo etnikoak), DBE jasotzen duten pertsonak edota “pobrezia” egoeran dauden langileak, enplegu aktiboki bilatzeari utzitakoak edota norberaren gaitasunak ezagutzen ez dituzten pertsonak.

Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko Programa Eragilearen partaide gara, eta proiektua Europako Gizarte Funtsak, Lanbidek, Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak, Bilboko Udalak – Bilbao Ekintza eta BBK Fundazioak finantzatzen dute Bizkaian.

Proiektuari buruzko informazio gehiago nahi baduzu: www.sendotualdiberean.org