Gaztelania | Euskera

Gaur Berri Onak ditugu!

GAUR BERRI ONAK DITUGU!

2019AN CARITAS BIZKAIARI EGINDAKO DOHAINTZEK KENKARIAK IZANGO DITUZTE:

– EMANDAKO KOPURUEN % 45 PFEZ-REN KUOTA OSOAN.

– EMANDAKO KOPURUEN % 45 SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA LIKIDOAN.

HORREK ESAN NAHI DU EMANDAKO 100 €-KO KOPURU BAKOITZEKO 55 €-KO KOSTUA IZAN DEZAKEGULA, ETA 45 € KENDU.

HORREN ARRAZOIA ZERA DA: BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK LEHENTASUNEZKOTZAT JO DITUELA BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITASEK BURUTUTAKO JARDUERAK, MARTXOAREN 20KO 4/2019 FORU ARAUAN JASOTAKOAREN ARABERA, IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEN ERREGIMEN FISKALARI ETA MEZENAZGOAREN GAINEKO PIZGARRI FISKALEI BURUZKOA.

LAGUNDU CARITASI

Leave A Comment