Gaztelania | Euskera

Etxerik Gabeko Ekintzaren Manifestua, urriaren 22a

Nazio Batuek giza eskubide gisa aitortu dute etxebizitza egokirako eskubidea, 1948ko Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 25.1 artikuluan: «Pertsona orok du bizi-maila egokirako eskubidea, bere familiari osasuna eta ongizatea ziurtatzeko, eta, bereziki, elikadura, jantziak, etxebizitza, mediku-laguntza eta beharrezko gizarte-zerbitzuak bermatzeko; Aseguruak langabeziagatik, gaixotasunagatik, baliaezintasunagatik, alarguntasunagatik, zahartzaroagatik edo bizirauteko baliabideak galtzen dituzten beste kasu batzuengatik”:

Hala ere, gure lurraldean jasotako azken datuen arabera:
* Euskadin 2.000 pertsonak baino gehiagok ez dute etxerik.
* 2018an, 2.979 pertsona artatu ziren egunero, batez beste, EAEko gizarte-zerbitzuen sarean etxerik gabeko pertsonei emandako arretan.
* Horietatik, 722 inguru bizitegi-bazterketa larriagoa zuten «etxerik gabeko pertsonak» ziren, 63 emakumeak.
* 2018ko urriko zenbaketan, EAEn 435 pertsona aurkitu ziren kalean lo egiten; horietatik 27 emakumeak ziren.

COVID19aren ondorioz sortutako egoerak mapa historiko berri batean birkokatu gaitu, gizarte osoarentzat askoz ahulagoa den errealitate bat azaleratuz. Izan ere, egungo pandemia-egoerak pobrezia-mailak eta desberdintasun sozialak areagotuko direla iragartzen du, eta, ziurrenik, 2008ko krisialdikoak gaindituko ditu.

Errealitate horretatik eta etxebizitza- eta bizitoki-krisi handiagoa dakarren larrialdi ekonomiko eta sozialeko testuinguru honetan, gaur egun etxerik gabeko pertsonen errealitateari buruzko sentsibilizazio-kanpainarekin bat egiten dugu, gizartearen arreta eskatzeko, biztanleria guztiarentzako gizarte-eredu kohesionatua, iraunkorra eta inklusiboa eraikitzeko eta ehuntzeko ardura duen kolektibitate gisa.

Etxebizitza egoki baterako Nazio Batuen Errelatorearen (Leilani Farha) arabera, «Etxebizitza koronabirusaren aurkako lehen defentsa-lerro bihurtu da»; baina, pandemiari dagokionez, herritarrei zuzendutako neurri asko, hala nola higienea handitzea, etxean geratzea edo urruntze sozial zorrotza, ez dira errealistak edo posibleak kalean bizi diren pertsonentzat edo horretarako leku egokirik ez dutenentzat. Eta 2015-2030 aldirako etxerik gabeko pertsonentzako Estrategia Nazional Integralerako egindako azterlanean jada honako hau jasotzen zen: «Etxerik gabeko pertsonen bizi-itxaropena 42-52 urte artekoa da, biztanleria orokorra baino 30 urte gutxiago». ETXERIK EZ IZATEAK BIZITZA LABURTZEN DU. Horregatik, etxerik gabeko pertsonek bizi duten egoerari aurrea hartzeko eta «nahikoa da!» esateko, honako hau eskatzen dugu:

– Herritarrei: EZ DEZATELA AHAZTU etxegabetasuna beti eskubideen urraketa dela eta konponbidea duela.
– Gizarte-erakundeei: koordinaziorako eta sareko lanerako espazioak SUSTATZEN JARRAITZEA, etxegabetasuna prebenitzeko egoerei erantzun egokiak eta eraginkorrak emateko.
– Komunikabideei: etxerik gabeko pertsonen errealitateari buruzko informazio sentikor eta ez-estereotipatua eskatzen diegu.
– Herri-administrazioei erakunde arteko koordinazio eraginkorra ESKATZEN DIEGU, Euskadin etxegabetasuna desagerrarazteko estrategia globala aprobetxatzeko, pandemiak jada etxerik gabe zeuden biztanleengan eta osasun-krisia amaitu ondoren etorriko diren egoera guztietan eragiten dituen ondorioak arintzeko neurrien katalizatzaile gisa:
 Arreta eta sentsibilitate berezia eskainiz emakumeen kalteberatasun-egoerari;
 Euskal Administrazio osoa konprometituz norabide bereko politikak dituen Estrategia Global batean. Bada, aurrekontua emango zaio, jarduketak garatu ahal izateko.
 Pertsona guztiek eskubideak eskura ditzaketela bermatuz.
 Gizarte-zerbitzuen zorroaren garapen eraginkorra, eguneratua eta krisi honetatik eratorritako beharretara egokitua Etxebizitza duina izateko eskubidea bermatuko duten neurriak martxan jartzeko eta pertsona guztien beharretara egokituko diren etxebizitza-politikak garatzeko eskatzen dugu.

AMETSAK, AUKERAK, KONFIANTZA, OSASUNA…
ESKUBIDEAK
Eta zuk zer diozu? ESAN ASKI DA

#NadieSinHogar #NoTenerCasaMata #besteBi

INOR EZ ETXERIK GABE Etxerik gabeko pertsonen kanpaina 2020ko urriaren 25a

Leave A Comment