Noticia13/07/2022

Caritasek, 32 erakunderekin batera, Espainiako pertsonen salerosketaren aurkako borrokaren gabeziak aurkeztu dizkio GRETA taldeari

Pertsonen Salerosketaren Aurkako Espainiako Sareak (PSAES), zeinaren erakunde laguntzailea baita Caritas Konfederazioa, joan den astean txosten alternatiboa aurkeztu zion Europako Kontseiluko gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko adituen taldeari (GRETA), uztailaren 4tik 8ra Espainiara egin zuen bisita zela eta.

Bere egonaldian, aditu-talde hori Gobernuko, erakundeetako eta gizarte zibileko ordezkariekin bilduko da – Zehazki, PSAESrekin, 33 erakundek osatzen baitute, horien artean, Caritasen Konfederazioa –, Espainiak Gizakien salerosketaren aurkako Borrokari buruzko Europako Kontseiluaren Hitzarmenaren aplikazioa ebaluatzeko hirugarren txanda aurrera eramateko asmoarekin. Era berean, Estatuek “justiziarako sarbideari eta salerosketaren biktimentzako baliabide eraginkorrei” buruz egindako ebaluazioa du ardatz.

Esparru horretan, PSAES osatzen duten erakundeek GRETAri gomendio batzuk aurkeztea adostu dute, talde horrek Espainian eta beste herrialde sinatzaile batzuetan hitzarmena ezartzeari buruz datorren urtean aurkeztu nahi duen hirugarren txostenean sar ditzan. Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko Europako Hitzarmena Varsovian sinatu zen 2005eko maiatzaren 16an, eta Espainiak 2009an berretsi zuen.

Gomendioak eta proposamenak

Gomendio eta proposamenen artean, PASES-k bere txostenean agerian utzi ditu Espainian orain arte pertsonen salerosketaren aurka borrokatzeko hartu diren legeek, mekanismoek eta prozedurek arazo larri horri erantzun integrala eta eraginkorra emateko gai izan ez diren oztopoak eta arazoak. Berezizki, arretari, detekzioari eta identifikazioari, babesari eta salerosketako biktimek eta bizirik atera direnek justiziarako sarbidea izateari dagozkienak.

Horregatik, PASES-k behin eta berriz eskatu die gobernuei hamarkada batez baino gehiagoz gizakien salerosketaren biktimak babesteko eta artatzeko lege integral bat lehentasunez onartzeko, aurrekontu-zuzkidura nahikoarekin. Bertan honako alderdi hauek jaso behar dira:

  • Biktimak jardueren erdigunean kokatzeko gai den giza eskubideen ikuspegiari jarraitzea.
  • Salerosketa-mota guztiak barne hartzen dituen ikuspegi integrala bermatzen duena, esplotazioaren helburua, nazioko edo nazioarteko salerosketa, delinkuentzia antolatuarekin zerikusia duena edo ez, eta biktimen sexua, adina, administrazio-estatusa eta nazionalitatea edozein direla ere.
  • Esplotazio mota guztien (sexuala, lanekoa, behartutako eskekotasuna, bortxazko kriminalitatea, ezkontza behartua, etab.) biktima guztiei zuzendutako babes- eta laguntza-neurriak barne hartzea, ikuspegi integrala eraginkorra izango dela ziurtatzeko.
  • Genero-ikuspegia zeharka txertatzea.
  • Arlo guztietan ahultasun berezia duela kontuan hartuta, haurtzaroaren ikuspegia txertatzea.
  • Salerosketaren aurkako borrokari modu koordinatu eta bateratuan heltzea estatu osoan.
  • Ordenamendu juridikoari koherentzia ematea, gaur egun aplikatu beharreko erregulazioa zatikatuta dagoelako eta hutsuneak daudelako.

Era berean, PASES-k kezka handia azaldu zion GRETAri, egungo gobernuko koalizioko kideen artean salerosketaren aurkako etorkizuneko lege integralaren izapidetzeari buruz koordinaziorik eta argitasunik ez dagoelako, ez baitago argi lege horren egutegia eta ikuspegia.

TXOSTENA DESKARGATU