Noticia20/11/2023

Caritas Bizkaia eta haurren eskubideak

Haurrak eskubideak dituzten pertsonak dira. Baieztapen hori, gaur egun hain normalizatua iruditzen zaiguna eta 1959ko haurren eskubideen deklarazioan jasota zegoena, ez da beti horrela ulertzen leku guztietan. Haurrak etorkizuneko pertsonatzat edo eraikitzen ari diren pertsonatzat hartu ohi dira, eta, ondorioz, ez dira beti eskubideen subjektutzat hartzen. 

Txikienak, ahulenak, zaintzen dituen gizarte baten aldeko apustua egin du betidanik Caritasek. Haurrak, gure gizartearen etorkizuna ez ezik, pertsona guztientzako gizarte bidezkoagoa lortu nahi badugu zaindu eta babestu beharreko oraina ere badira.

Gaur egungo presak eta bizi-erritmoak infantzien zati bat kentzen diete adingabeei, haur izateko denbora kentzen baitiete. Horregatik, Caritasetik apustu egiten da haur bakar batek ere oinarrizko eskubideak (elikadura, osasuna edo hezkuntza) babestera ez ezik, maila afektiboetan ere atzera egin ez dezan, hala nola ilusioa, aisia, maitasuna edo laguntasuna, segurtasuna eta hurbiltasuna ematen baitute.

Horregatik, gaur bezain egun seinalatuan, ezin dugu aipatu gabe utzi gure herrialdean 2021ean onartutako haurren babeserako legea. Lege horrek, oro har, asko hobetzen du arau-esparrua, eta hauek nabarmentzen ditugu:

  • Haurren entzunak izateko eta dagokien gai guztietan parte hartzeko eskubidea indartzen du.
  • Adingabearen interes gorena erdian kokatzen du, eta kasu jakin bakoitzerako zehaztea garrantzitsua dela adierazten du.
  • Haurrak indarkeriaren aurrean babestea da beste hobekuntza garrantzitsu bat. Indarkeria zer den definitzen du, eta babes-neurri zehatzak arautzen ditu.
  • Prebentzioaren eta tratu onaren kontzeptua esku-hartzeko estrategia gisa hartzen du, Indarkeria-egoerari aurrea hartuz.

Urrats garrantzitsua da haurrak babesteko, baina oraindik asko dugu egiteko. Haurtzaroa etorkizuna ez ezik, zaindu eta babestu beharreko orainaldi ukigarria ere bada.

Caritas Bizkaiak apustu sendoa egin du alde horretatik, eta, duela urte batzuetatik hona, zenbait urrats egin ditugu begirada eta tresna zehatzak txertatzeko, gure espazioak haurtzarorako indarkeria mota orotarako espazio libreak izan ez ezik, gune seguru eta babesleak izan daitezen, non NNak libre sentituko baitira bizi diren egoerak lekualdatzeko.

Ildo horretatik, A20 honetan, haurtzaroko proiektuetan, jarduera bat garatu dugu, non nn-ek adierazten baitigute haientzat ondo tratatua eta tratatua izatea zer esan nahi duen, haientzat bereziki garrantzitsuak diren pertsonak zein diren ondo tratatzen dituztenak, eta eurek, eurek bezala, besteak ondo tratatzeko konpromisoa hartuko dutela, haiek harremanak dituzten espazioak espazio seguruak izan daitezen.