Campaña

Inor ez etxerik gabe

Irtenbiderik ez? Babesten ez duen gizarte babeserako sistema batean galduta

Babesten ez duen gizarte babeserako sistema batean galduta

COVID-19ak eragin handia du gure bizitzan, baina are handiagoa gizarteko pertsona ahulenen eta  baztertuenen bizitzan, adibidez, etxerik ez dutenen bizitzan. 

Pertsona horiek ez dute babesteko, zaintzeko eta osasuna eta lasaitasuna berreskuratzeko etxerik, eta gainera,  gizarte babeserako mekanismoak erabiltzeko zailtasunak dituzte, ez baitira nahikoak eta ez baitaude egokituta beren errealitatera.

Gizarte babesa pertsona guztientzat

Unibertsaltasun eta berdintasun osoz biziko garen gizarte baterantz aurrera egiteko, hainbat erronka aurkezten zaizkigu, aldi berean aukera direnak:

  • Gizarte-babeseko politika publiko indartuak, egokiak eta pertsona ahulenetan zentratuak bermatzea, eskubide-urraketen salaketari eutsiz.
  • Koordinazio-espazioak indartzea, erakundeen arteko sareko lan-espazioak sustatzen ditugunean sortzen dugun sinergia gogoratuz. Eskubideetatik abiatuta erantzun behar dugu, gizarteratze-prozesuak erraztuko dituen gizarte-babeseko sistema sendo eta sendoaren alde egingo duena.
  • Komunikabide sentikorrak eta egiazkoak izatea, etxerik gabeko pertsonak bizi diren egoeraz sentsibilizatzen eta zabaltzen laguntzeko, askotan herritar gehienentzat ezezaguna baita, eta etxegabetasunaren estigma iraunarazten duten ohiko estereotipoak errepikatu gabe.
  • Elkartasuna, justizia eta enpatia bezalako balioak berreskuratzea, bestelako gizarte bat eraikitzeko, non pertsona guztiek kontatuko duten. Aurrera egin behar dugu zainketen gizarte batera, non elkar babesten dugun, eta pertsona bakoitzaren eta guztien bizitza babesten dugun, bakar bati ere utzi gabe (batez ere ahulenei).

 

Zer egin dezaket nik?

Bestearen lekuan jartzen saia gaitezke, pertsona ahulenak zer errealitate bizi ote duten galdetzen: pentsatzen dut apur batean, saiatzen naiz sentitzen zer-nola eragiten ote dien egoera horrek?

Horretaz gainera, errespetuan eta hurbiltasunean oinarrituta, interesa izan dezaket hurbileko pertsonen, senideen, auzokideen eta abarren egoera ahulei buruz, komunitatean parte har dezaket nire parrokiaren edo auzoko elkarteen bidez, laguntza eman dezaket premian dauden pertsonei izapideak errazten, eta abar

 

Gehiago ezagutu kanpainari buruz eta materialetan egindako proposamenei buruz.

#InorEzEtxerikGabe

«Guraso bakarreko familia naizenez, ezin izan dut etxebizitzarik eskuratu, ezta enplegurako babesik ere, seme-alaben premiei erantzun behar baitiet». Ezin izan dut enplegu babestua eskuratu, ez eta genero-indarkeria duten kolektibo espezifikoetakoak edo ni naizen bezalako ardurapeko adingabeak zaintzen dituzten kolektiboetakoak izanda ere. Guraso bakarreko familientzako edo ardurapean adingabeak dituzten familientzako laguntza espezifikoen bidez lagun ziezadaketen. Seme-alabak dituzten familientzako zentro espezifikoak sortuz, adibidez. Lan-ordutegiak eta eskola bateragarri eginez. Ludoteketan, haurtzaindegietan eta abarretan ekarpen ekonomikoekin lagunduz, niretzat lan egin ahal izateko. Familia-laguntzak sustatzea, horrela, laguntza-loturak sortzen dira.

Vanesa, 41 urte, Cuenca.