Campaña

“Behar dana, Gizalana”

Caritas Bizkaiaren apirileko kanpainak komunitateari hurbildu nahi dio enplegu inklusiboa sortzearen garrantzia. Bazterkeria-egoeran bizi diren edo bazterkeria-egoeran bizitzeko arriskuan dauden pertsonak hartzen dituen eta laguntzen dien enplegua. Lana, lan bat baino gehiago da. Frantzisko Aita Santuak dioen moduan, “Lanaren balio nagusia pertsonen ongizatea da…”. Lanak ez du helburu ekonomikoa eta dirua irabazteko helburua bakarrik; pertsonen duintasuna ere badu helburu: “Lana falta bada, duintasun hori kaltetzen da”. Frantzisko Aita Santua, Ternin egindako hitzaldia (2014.03.20).

Lan-merkatutik kanporatutako pertsonak edo enplegu bat izateko aukerarik ematen ez dieten pertsonak lan-munduan txertatzearen aldeko apustua egiten du Caritas Bizkaiak. Horretarako, pertsonei laguntza pertsonalizatua emateko mekanismoak behar dira, elkartasunean, zuzentasunean eta erantzukizun sozialean oinarritutako ingurune batean.

Enplegu inklusibo eta duina komunitatearen garapenarekin lotuta dago; errespetuan oinarritzen da eta ez da baztertzen, familien beharrak asetzen ditu, langileen antolaketa eta parte-hartzea errazten du… Funtsean, pertsona garatzeaz gain, komunitatea garatzen duen enplegua da.

“Egin lan inklusiboaren alde, zure auzoan, zure enpresan, zure parrokian”.

 

Apirileko kanpainako material espezifikoak ezagutu eta zabaltzen ditu: